آموزش تنظیم L2TP در مک

وارد System Preferences و سپس بروی آیکون مربوط به تنظیمات Network کلیک نمایید.

اکنون در صفحه باز شده در قسمت پائین بروی + کلیک نمایید.

در قسمت INTERFACE گزینه VPN را انتخاب کنید.

در قسمت TYPE گزینه L2TP را انتخاب کنید.

تنطیمات را همانند عکس زیر انجام داده و بروی گزینه Create کلیک نمایید.

در قسمت SERVER یکی از سرور ها را وارد نمایید.

در قسمت Account Name نام کاربری را وارد نمایید.

سپس بروی گزینه Authentication Settings کلیک نمایید.

در قسمت Password رمز عبور خود را وارد نمایید.

سپس Shared Secret را 123456 وارد کنید Group Name را خالی بگذارید و روی OK بزنید.

بروی دکمه Advanced کلیک کنید و تیک مربوط به گزینه Send all traffic over VPN Connection را بزنید سپس بر روی OK کلیک کنید.

Connect را بزنید.

در این مرحله اتصال شما با موفقیت انجام شده است.