اتصال به روش IPsec

برای ساختن کانکشن وی پی ان مسیر زیر را دنبال کنید.

Settings > General > VPN > Add VPN Configuration > IPsec

IPSEC

در قسمت Description نام کانکشن را chitavpn وارد کنید.

در قسمت server یکی از سرور های IPsec را وارد کنید.

در قسمت Account نام کاربری خود را حتما با حروف کوچک وارد کنید.

در قسمت Password رمز اکانت خود را با حروف کوچک وارد کنید.

در قسمت Secret اعداد 123456 وارد نمایید.

در پایان سمت راست بالا گزینه Done را بزنید .

در این مرحله اتصال شما با موفقیت انجام شده است.

IPSEC