اتصال به روش IPSec-XauthPSK در اندروید

برای ساختن کانکشن وی پی ان مسیر زیر را دنبال کنید.

Settings > More > VPN > Add VPN > Add IPSec Xauth PSK

روی مثبت + کلیک کنید.

IPSec-1

در قسمت Name نام کانکشن را Chitavpn وارد کنید.

قسمت Type را روی IPSec Xauth PSK بزارید.

در قسمت Server Address یکی از سرورهای IPsec را وارد کنید.

در ﻗﺴﻤﺖ IPsec pre-shared key اعداد 123456 را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

IPSec-2

بر روی Chitavpn بزنید.

IPSec-3

در این قسمت نام کاربری و رمز عبور خود را با حروف کوچک وارد کنید.

IPSec-4

در این مرحله اتصال شما با موفقیت انجام شده است.

IPSec-5