اتصال به روش IKEv2

برای ساختن کانکشن IKEv2 مسیر زیر را دنبال کنید.

Settings > General > VPN > Add VPN Configuration > IKEv2

Ikev

در قسمت Description نام کانکشن را chitavpn وارد کنید.

در قسمت server یکی از سرور های IKEv2 را وارد کنید.

در قسمت Remote ID مجدد آدرس سرور را وارد کنید.

قسمت User Authentication را روی Username قرار دهید.

در قسمت Username نام کاربری را با حروف کوچک وارد کنید.

در قسمت Password رمز عبور اکانت را با حروف کوچک وارد کنید.

در پایان سمت راست بالا گزینه Done را بزنید .

در این مرحله اتصال شما با موفقیت انجام شده است.

Ikev