آموزش تنظیم IKEV2 در ویندوز فون

وارد Settings دستگاه خود شوید و قسمت VPN را انتخاب کنید.

روی + کلیک کنید. یکی از سرور های IKEV2 را وارد کنید.

قسمت type را ikev2 انتخاب کنید.

قسمت CONNECT USING را روی username + password قرار دهید.

نام کاربری و رمز عبور را حتما با حروف کوچک وارد کنید.

در قسمت Profile name نام Chitavpn را تایپ کنید.

01 11
02 10

برای اتصال مطابق عکس اقدام نمایید.

03 7